Om oss

 
 

VI SOM JOBBAR PÅ LMM DENTALTEKNIK AB

Margareta Meyze
Delägare. Var med och startade företaget 2003. Ansvarar för estetikavdelningen (porslin och helkeramer) samt scanning och design av helkeramer.

Patricia Hollman
Delägare. Anställd sedan 2008 och delägare sedan 2012. Ansvarar för  metall- och implantatkonstruktioner, scanning och design av metallskelett samt Empress och E.max.

VÅR SPECIALITET är olika helkeramiska konstruktioner och vi har stor erfarenhet av detta. Flera gånger i veckan har vi patienter hos oss på färgtagning, något som är en betydande faktor för ett riktigt lyckat resultat. Vi tar oss tid att lyssna på patienten, som får sitta i lugn och ro och berätta om sina önskemål och ställa frågor. Dessa besök brukar vara mycket uppskattade; patienterna tycker oftast att det är jätte intressant att se var och hur just deras nya tand/tänder tillverkas. Det gäller också våra kunder som alltid är välkomna!

Vi är ett kvalitetssäkrat företag med enbart behöriga tandtekniker.

Vi använder alltid de bästa material som finns att tillgå och är oerhört noggranna. Dessutom satsar vi på att utbilda oss och hänga med i ny utveckling – det är både roligt och viktigt.

Vår målsättning är att alltid hålla högsta kvalitet och service, något som våra kunder uppskattar och är mycket nöjda med.

Hjärtligt välkommen till oss! Slå oss gärna en signal vid funderingar.


MILJÖPOLICY

I vårt arbete använder vi produkter som har viss påverkan på miljön. Målsättningen med vårt miljöarbete är att största möjliga miljöhänsyn tas i vår verksamhetsutövning för att bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling. Detta ska uppnås genom ständiga uppföljningar och återkommande revisioner.

Övergripande miljömål:

 1. Att minska miljöpåverkan inom verksamheten

 2. Att ha en miljöanpassad avfallshantering

 3. Att miljöaspekter beaktas vid inköp av produkter

 4. Att minska onödig energianvändning

 5. Att rutiner finns för miljöhänsyn vid produktion

 6. Att samtliga på företaget är informerade och instruerade att arbeta efter satta rutiner

 7. Att utbytesprincipen tillämpas i möjligaste mån


Detaljerade miljömål:

 1. Följa lagar, förordningar och övriga bestämmelser vad gäller miljö och avfallshantering

 2. Kontrollera att våra leverantörer har ett pågående miljöarbete

 3. Vidareutbilda och motivera alla medarbetare till att arbeta på ett miljömedvetet sätt

 4. Undvika onödig förbrukning

 5. Källsortera i största möjliga mån

 6. Lämna farligt avfall till återvinningsstation

 7. Tillämpa utbytesprincipen, dvs att man byter ut en produkt mot en likvärdig produkt som utgör mindre påverkan på miljön

 8. Göra intern miljörevision årligen för att följa upp verksamhetens miljöarbete.


Ansvar:


Patricia Hollman ansvarar för att företagets miljöpolicy följs.

Under henne skall samtliga medarbetare aktivt deltaga i arbetet med att upprätthålla miljöpolicyn på laboratoriet.

 

Margareta Meyze

Patricia Hollman